Upravljanje vodama i adaptacija na klimatske promene