Sluša se u IV semestru na studijskom progamu Upravljanje projektima u graditeljstvu. Obuhvata sledeće teme:

 • Internet arhitektura
 • Web
 • Sigurnost na internetu
 • Mobilne komunikacije
 • Uvod u elektronsko poslovanje
 • Koncepti, forme i modeli elektronskog poslovanja
 • Prednosti i nedostaci elektronskog poslovanja
 • Infrastruktura elektronskog poslovanja
 • Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja u internet okruženju
 • Strategije elektronskog poslovanja
 • Pravni okviri za elektronsko poslovanje
 • Organizacione strukture za elektronsko poslovanje
 • Upravljanje projektima u elektronskom poslovanju
 • Elektronska trgovina
 • Računarstvo u oblaku