Ispit se sluša  u III semestru na studijskom programu Građevinarstvo. Sastoji se iz sledećih celina:
Programski jezik Java

 • Azbuka programskog jezika Java
 • Operatori
 • Izraz
 • Algoritam: pojam, dizajn i analiza
 • Niz
 • Metoda
 • Aplet
 • Swing

Programski paket Mathematica

 • Mathematica: Radno okruženje
 • Konstante, promenljive, identifikatori, operatori
 • Biblioteka funkcija
 • Operatori nad izrazima
 • Rešavanje jednačina
 • Grafik funkcije
 • Naredbe za kontrolu toka programa
 • Potprogrami

Sluša se u III semestru na studijskom progamu Upravljanje projektima u graditeljstvu. Obuhvata sledeće teme:

 • Uvod u internet inteligentne uređaje (IoT).
 • Pametni uređaji.
 • Senzorske mreže.
 • Mrežni protokoli.
 • Softverski definisane mreže.
 • Protokoli aplikativnog sloja IoT.
 • Računarstvo u oblaku i IoT.
 • Big data i IoT.
 • Pametna okruženja.
 • Pametni gradovi.
 • Pametne zgrade.
 • Pametna industrija.
 • Pametni saobraćaj.
 • Sigurnost u pametnim okruženjima.
 • Praktični primeri u IoT.


Sluša se u IV semestru na studijskom progamu Upravljanje projektima u graditeljstvu. Obuhvata sledeće teme:

 • Internet arhitektura
 • Web
 • Sigurnost na internetu
 • Mobilne komunikacije
 • Uvod u elektronsko poslovanje
 • Koncepti, forme i modeli elektronskog poslovanja
 • Prednosti i nedostaci elektronskog poslovanja
 • Infrastruktura elektronskog poslovanja
 • Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja u internet okruženju
 • Strategije elektronskog poslovanja
 • Pravni okviri za elektronsko poslovanje
 • Organizacione strukture za elektronsko poslovanje
 • Upravljanje projektima u elektronskom poslovanju
 • Elektronska trgovina
 • Računarstvo u oblaku