Ispit se sluša u II semestru na studijskim programima Građevinarstvo i Upravljanje projektima u graditeljstvu. Sastoji se iz sledećih celina:

 • Istorijski razvoj računara
 • Osnove računarstva i brojni sistemi
 • CPU i memorija
 • Periferni uređaji
 • Softver računarskog sistema
 • Windows 7
 • Obrada teksta
 • Rad sa tabelama
 • Kreiranje prezentacije
 • Multimedija
 • Računarske mreže
 • Informaciono-komunikacione tehnologije
 • Zaštita podataka i sigurnost
 • Autorsko pravo
 • Ergonomija